EAPTI – Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo

Europski akreditirani institut za edukaciju iz psihoterapije

Kontaktirajte nas

Armaganuša 3,
71000 Sarajevo, BiH

T/F: +387 33 44 45 48

M: +387 61 17 19 58

E: p.integrum.sekretarijat@gmail.com

W: www.p-i.edu.ba

PRIJAVA

Preuzmite prijavnu dokumentaciju i plan rada

P R I J A V A
P L A N R A D A
P R I R U Č N I K

Kontaktirajte EAPTI – Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo institut za psihoterapiju

Želite biti član naše zajednice – mi ćemo vam pomoći našim znanjem!