Učitelji i supervizori – EAPTI – Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo

EAPTI – Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo

Osnivač EAPTI – Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo je Sanela Selmanović Podrug,
psiholog, učitelj, supervizor i coach.

Tim koji realizira trening program i superviziju čine: akreditirani učitelji i supervizori (Lidija Pecotić, Bertram Muller, Jan Rubal, Kenneth Evans, Sanela Selmanović Podrug, Mirjana Brajković Lozančić, Marija Stefanović, Marija Krivačić, Elvira Duraković Belko, Margareta Mesić, Sanja Bratina, Ljiljana Božović, Dragana Ilić, Gordana Mićović, Dušanka Jovanović, učitelji drugih terapijskih pravaca (Dušan Stojnov, Velimir Popović, Vladimir Milošević)

UČITELJI I SUPERVIZORI

RADNO ISKUSTVO
1982-1993: Konsultant zaposlenima i njihovim porodicama u Saveznoj Skupštini, Odeljenje ljudskih resursa; Beograd, SFRJ (bivša Jugoslavija);
Od 1990. do danas: Osnivač i direktor Evropski akreditovanog obrazovnog instituta za psihoterapiju – Studija za edukaciju, Beograd, Srbija;
1994-1996: Klinički psiholog, psihoterapeut – St. Maria Drug Rehabilitation Residential Program, Agenzija Sedqa, Malta;
1995-1996: University of Malta: predavač, geštalt terapija – treninzi senzitivnosti za studente;
1996. do danas: Osnivač i direktor Evropski akreditovanog obrazovnog instituta za psihoterapiju – Obrazovni institut za geštalt psihoterapiju Malta, EAPTI-GPTIM, (NCFHI) 2014-FHI-020;
1996. do danas: Urednik Geštalt zbornika, Beograd, Srbija;
2003. do danas: Osnivač i direktor Centra za konstelacije ljudskih sistema, Malta;
2009-2016: Član Evropskog izdavačkog odbora Evropskog žurnala za kvalitativno istraživanje u psihoterapiji, Evropski centar za psihoterapijske studije, Francuska i UK;
2009. do danas: Vanredni profesor u specijalizovanoj oblasti Teorijske i primenjene psihologije; Akreditovan Fakultet pravnih I poslovnih studija, “Dr Lazar Vrkatić”, Univerzitet Union, Beograd, Novi Sad, Srbija.
OBRAZOVANJE I TRENING
1975-1980: Diplomirani psiholog
Viši stepen stručnosti ostvaren na Filozofskom fakultetu – Odsek za psihologiju, Univerzitet u Beogradu, Srbija, SFRJ;
1984-1985: Sertifikat iz geštalt psihoterapije, Gestalt Centre, University of San Diego, USA;
1986. Magistar kliničke psihologije (MSc)
Filozofski fakultet – Odsek za psihologiju, Univerzitet u Beogradu, Srbija, SFRJ:
1994. Doktor kliničke psihologije (PhD)
Filozofski fakultet – Odsek za psihologiju, Univerzitet u Beogradu, Srbija, SFRJ;
1996. Sertifikat pridruženog člana nastave i supervizije Obrazovnog instituta za geštalt psihoterapiju, Executive Council, London, UK;
1996-2011. Sertifikat iz Konstelacija ljudskih sistema, Međunarodna asocijacija sistemskih konstelacija, Nemačka;
2002. Evropski sertifikat za psihoterapiju, EAP;
2005. Evropski sertifikat za geštalt psihoterapiju, EAGT;
2008. Postdiplomski sertifikat za rad sa decom i adolescentima, Gestalt Institute of Cleveland, USA, u saradnji sa EAPTI-GPTIM, Malta;
2008. Postdiplomski program za primenu geštalt psihoterapije u radu sa organizacijama, EAPTI-GPTIM u saradnji sa European Association of Gestalt Leadership and Organisational Development, UK (EAGLOD);
2010. Diploma supervizora u psihoterapiji i savetovanju, The European Centre for Psychotherapeutic Studies, EUROCPS, UK

CURRICULUM VITAE – Biografija

Doc.dr LIDIJA PECOTIĆ, Geštalt psihoterapeut

EDUKACIJA

2010 – 2018 Univerzitet u Sarajevu, Filozofski Fakultet, Odsjek za psihologiju – Znanstveni magistarski studij iz psihologije – “Stres, anksioznost i depresija pravnika angažiranih u krivičnim i nekrivičnim predme-tima”
2016 – 2018 EAPTI GPTIM – Higher Education Institution by the National Commission for Further and Higher Education (NCFHE) within the Ministry of Education of Malta – Master iz Gestalt Terapije

2008 – 2009 Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta u saradnji sa The Scarborough Psychotherapy Training Institute UK – Primjena ge-stalta u organizacijama

2007 – 2008 Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta – Supervizija u psi-hoterapiji

2005-2007 “Psiho-Integrum” d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Hrvatskim Udružen-jem za kognitivno-bihejvioralne terapije – Edukacija iz kognitivno-bihejvioralne terapije – II stepen

2002 – 2006 Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta/Gestalt Studio Beo-grad – Edukacija za Gestalt Psihoterapiju

1993 – 2003 Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

1987 – 1991 Srednja Medicinska škola Sarajevo

TRENINZI

2008 Recognita: Upravljanje ljudskim resursima
2007 Sarajevo Graduate School of Business: Interaktivna komunikacija
2007 Sarajevo Graduate School of Business: Donošenje odluka
2006 Referentna grupa Tuzla: Projekat alternative nasilju – osnovni tren-ing
2006 Referentna grupa Tuzla: Projekat alternative nasilju – napredni trening
2003 OHR i OSCE Misija u BiH: “Risk Oriented Auditing” – Trening verificiran od strane gospođe Dale Ellen Ralph, Specijalnog re-vizora za FBiH i RS, imenovane od strane Visokog Predstavnika.

CURRICULUM VITAE – Biografija

SANELA SELMANOVIĆ PODRUG, Geštalt psihoterapeut
Bertham Mueler je klinički psiholog i geštalt psihoterapeut. On je trener i jedan od direktora Instituta za geštalt terapiju (IFG) u Diseldorfu, Njemačka. Diplomirao je protestantsku teologiju i psihoterapiju na “Gestalt Institute Rheinland”. Kod Isadora Froma učio je geštalt terapiju pet godina. Predavao je psihologiju i geštalt treapiju na “Diakonische Akademie” u Štutgartu i bio je potpredsjednik “Deutche Vereingung fur Gestalt therapie” (DVG), Frankfurt/Berlin, potpredsjednik “Arbeitsgemeinschaft Psychotherapeutischer Fachverbande u Bonu i predsjednik Njemačkog udruženja ‘Otto Rank’ u Diseldorfu. On je također i akademski član uređivačkog odbora specijalizovanih časopisa: “Gestalt terapija”, Diseldorf/Berlin, “Psihologija – Forum” Beč/New York i “Internacionalne studije geštalt terapije”, Rim/Siraguza.
Bertram Mueler je također osnivački direktor Internacionalnog centra za ples, pozorište i muziku u Diseldorfu.
Dobitnik je nagrade “Chevalier des Artes et des Lettres”, koje mu je 1991. dodijelilo francusko Ministarstvo kulture i obrazovanja, na čijem čelu je bio Jacques Lang.
Napisao je nekoliko publikacija baveći se pitanjima kulturnog menadžmenta, razvoja kulturnih projekata, kao i psihoterapijskim temama, dijagnozom i supervizijom.
CURRICULUM VITAE – Biografija

Bertram Muller , Llinički psiholog i Geštalt psihoterapeut
Ken Evans FRSA je psihoterapeut akreditovan od UK Saveta za Psihoterapiju. On je direktor Skarburg Psihoterapijskog Trening Instituta i osnivač Evropskog Instituta za Studije Psihoterapije u Francuskoj. On takođe rad kao terapeut, supervizor i trener u mnogim evropskim zemljama, između ostalog i u Hrvatskoj, Češkoj, Francuskoj, Grčkoj, Izraelu, Italiji, Norveškoj, Sloveniji, Švedskoj i Srbiji.
Ken je završio bazičnu edukaciju i više godina bio zaposlen u socijalnom radu, a nakon toga je u Kembridžu završio studije za zvanje anglikanskog sveštenika i radio u oblasti mentalnoj zdravlja. Ken je prve edukacije iz psihoterapije završavao sedamdesetih i sredinom osamdesetih. Kvalifikovan je kao Geštalt Psihoterapeut i Integrativni Psihoterapeut i ima ekstenzivno iskustvo u državnom i privatnom sektoru u radu sa odraslima, radu sa parovima i grupama.
Glavne oblasti njegovog profesionalnog angažovanja su: Psihoterapija, Supervizija, Savetovanje, Terapijski trening i istraživanje
CURRICULUM VITAE – Biografija

KEN EVANS, Geštalt psihoterapeut
Margareta Mesić, univ.spec., klinička je psihologinja, certificirana gestalt psihoterapeutkinja i supervizorica, trenerica edukacije iz gestalt terapije, doktorantica na Fakultetu socijalnog rada, Zagreb.
Od 2007. godine do danas (Psihika d.o.o.) organizira i provodi edukacije iz gestlt psihoterapije po programu Gestalt Instituta Malta (GPTIM) te provodi individualnu i grupnu psihoterapiju i superviziju. Od 1999. do 2014. godine radila je u kliničkim uvjetima rada s rizičnom populacijom, ovisnicima, njihovim obiteljima i na poslovima primarne prevencije i mentalnog zdravlja. Član je povjerenstva za psihoterapiju Hrvatske psihološke komore, član Nadzornog odbora Hrvatske psihološke Komore, član Upravnog odbora DGIPH-a.
Pridruženi je učitelj u HITUDIM-u za polaznike edukacije iz psihoterapije za rad s djecom i mladima. Član je EAGT-a. Osnivački je član Europske asocijacije za terapijski rad s djecom i mladima (EIATCYP) i pridruženi član Hrvatskog društva za superviziju (HDSOR).
Suradnik je u suradničkom zvanju naslovnog asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologije, na odjelu za zdravstvene studije, Sveučilište u Zadru
CURRICULUM VITAE – Biografija

MARGARETA MESIĆ, Geštalt psihoterapeut
Diplomirala je 1991. godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Master je završila na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Od 1991-1994. godine radila je kao stručni saradnik u osnovnoj školi “Radoje Domanović” u Paraćinu.
Od 1993. godine svoje profesionalno iskustvo sticala je kao aktivan član grupe Most (Udruženje za saradnju i posredovanje u sukobima) radeći na programima komunikacijskih veština, upravljanja sukobima, pregovaranja, medijacije, asertivnosti, timskog rada, veština prezentacija, liderstva, antistres programa.
Od 1996. godine angažovana je kao spoljni saradnik (facilitator, trener,konsultant i medijator) u raznim nacionalnim i internacionalnim organizacijama: CARE International, Save the Children, Handicap International,UMCOR, MKCK, School of education and communication Jonkoping University, Nansen dialog centar, Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Swiss Agency for Development and Cooperation itd. .
Od 1998.godine bavi se psihoterapijom u privatnoj praksi , najpre u savetovalištu Psihološki prostori na Novom Beogradu, a od 2010. godine u savetovalištu Prostori u starom delu Beograda. Bavi se individualnom , grupnom i terapijom parova.
Ko-autor je više knjiga i priručnika iz oblasti komunikacije, psihologije i psihoterapije.
Psihoterapija
Završila je četvorogodišnju edukaciju iz geštalt psihoterapije (Evropski akreditovani institut za obrazovanje iz oblasti psihoterapije “Geštalt studio Beograd”) i diplomirala 2000.godine. Nosilac je nacionalnih i evropskih sertifikata za psihoterapiju ( SDPTS, EAGT, ECP).
Upoznata je i sa osnovama jungijanske psihoterapije, transakcione analize, telesne i REBT-a psihoterapije.
Subspecijalizirala je primenu geštalt terapije u radu sa organizacijama (The European Association for Gestalt Leadership and Organisational Development in association with GPTIM).
Takođe, ima zvanje supervizora integrativnog tipa (Scarborough Psychotherapy Training Institute U.K. in association with Gestalt Studio Belgrade).
Ima status učitelja i supervizora u okviru Evropski akreditovanog instituta “Geštalt studio Beograd” u Beogradu. Osim u Beogradu kao gostujući trener i supervizor u Geštalt centrima radila je u Bosni i Hercegovini (Sarajevo), a trenutno je angažovana u Hrvatskoj (Rijeka i Zadar).
Članstvo u profesionalnim telima:
Članica je EAP (European Association Therapists) od 2006. Godine,
EAGT (European Association Gestalt Therapists) od 2006.godine,
SDPTS (Saveza drustava psihoterapeuta Srbije) od 1994. godine i Društva psihologa Srbije od 1991.godine
CURRICULUM VITAE – Biografija

DRAGANA ILIĆ, Geštalt psihoterapeut
Dušanka Jovanović, rođena 1960. godine, po profesiji je klinički psiholog, geštalt psihoterapeut. Diplomirala 1985. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, katedra za Psihologiju.
Sa timom kolega osnivač je privatne agencije za pružanje psiholoških usluga i psihološku edukaciju »PSIHOKOD«. U okviru savetovališta vodi psihoterapijski, psihološko-preventivni i edukativni rad sa različitim korisnicima. Koautor je i kreator sledećih programa sa kojima je učestvovala u najvećem broju projekata u okviru tima »PSIHOKOD«: »Umeće odrastanja«, »Umeće roditeljstva«, »Umeće komunikacije«, »Izgradjivanje tima i saradnja u timu«.
Tokom višegodišnje prakse, sa različitim timovima psihologa učestvovala je u realizaciji više projekata na prostorima SRJ (SCG). U okviru ovih projekata držala je iskustvene, edukativne i supervizijske seminare , vodila grupe samopomoći i psihosocijalne podrške namenjene različitim populacijama kao što su: deca i mladi, roditelji, prosvetni radnici, psiholozi i pedagozi, volonteri u radu sa raseljenim i izbeglim licima, aktivisti Crvenog krsta, romska populacija, žene obolele od karcinoma dojki i dr. Tom prilikom je saradjivala sa različitim nevladinim organizacijama kao sto su: Grupa »Most«, Grupa »484«, Incest trauma centar, Građanski savez, Odgovornost za budućnost, »Hleb života«, »Labris«, kao i državnim institucijama Ministarstvo prosvete i Ministarstvo unutrašnjih poslova i dr.
Po završetku fakulteta započela je edukaciju iz psihoterapije koja je obuhvatila osnovna znanja Transakcione analize (TA), Porodične sistemske psihoterapije, Bioenergetske analize, a diplomu Geštalt terapeuta dobija 1998. posle treninga u Geštalt studiju Beograd, Dr Lidije Pecotić.
Pridruženi je učitelj za bazični nivo edukacije u okviru treninga za terapeute Geštalt studija,a od 2011. vodi i napredni program edukacije. Od decembra 2007. godine, nakon zavšenog kursa supervizije koji je vodio Keneth Evans (GPTI(M)BELGRADE u saradnji sa Scarborough Psychotherapy Training Institut – UK ), radi i kao supervizor u okviru škole.
Za vreme svoje prakse kao geštalt terapeut, učila je i od D. Davidova, B.Mullera, K. Evansa, M.McConville, M.M.Blumenthal, S Ginger i drugih.
Njena profesionalna psihoterapeutska praksa je pod kontinuiranom supervizijom od strane PhD Lidije Pecotić.
Koautor je priručnika za rad sa mladima »Umeće odrastanja«, Beograd 2000., jedan od autora Gestalt Zbornika br. 2, Beograd 2009. i nosilac priznanja Društva psihologa Srbije »Doprinos u radu i razvoju psihologije« (1994.).
Član je Drustva psihologa Srbije,nosilac diplome Jugoslovenskog udruženja za psihoterapiju (JUGT) i član EAGT i EAP.
CURRICULUM VITAE – Biografija

DUŠANKA JOVANOVIĆ, Geštalt psihoterapeut
Diplomirala kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i završila Master studije iz psihologije – modul psihoterapija u Novom Sadu. Doktorant je istog fakulteta na drugoj godini.
~Završila je edukaciju iz geštalt psihoterapije i stekla ECP (evropski sertifikat iz psihoterapije) i sertifikat Saveza društava psihoterapeuta Srbije.
~Supervizor je i trener Evropskog akreditovanog instituta za psihoterapiju – Geštalt studija Beograd.
~Edukovana je i iz drugih psihoterapijskih pravaca poput transakcione analize, kognitivno bihejvioralne terapije, telesne psihoterapije, EMDR-a itd.
~Psihoterapijom se bavi od 1994 godine. Osim sa klijentima u privatnoj praksi, radila je za brojne nevladine organizacije sa izbeglicama, raseljenim licima i marginalizovanom populacijom, kao i na projektima pomirenja i uspostave mira.
~Ima desetogodišnje iskustvo rada u srednjoj školi kao stručni saradnik i profesor psihologije.
~Osnivač je i član stručnog tima Psihološki prostori od 1998. godine.

~Od 2009 osnivač Savetovališta za psihoterapiju i edukaciju „Novi prostori“.
U savetovalištu se bavi individualnom psihoterapijom, grupnom psihoterapijom i terapijom parova.
~Deo je nastavnog osoblja Mokrogorske škole menadžmenta i bavi se medjuljudskim odnosima i komunikacijom u radnim organizacijama.
~Osim u Beogradu kao gostujući trener i supervizor Evropskog akreditovanog instituta za psihoterapiju radila je u Sarajevu, a trenutno je angažovana u Rijeci i Zadru.
~Svoju psihoterapijsku praksu obavlja na srpskom i engleskom jeziku.
~Majka dvoje dece, ljubitelj prirode i putovanja.
~Članstvo u profesionalnim asocijacijama:
Društvo psihologa Srbije
Savez psihoterapeuta Srbije
Srpsko udruženje geštalt psihoterapeuta
Jugoslovensko udruženja telesnih psihoterapeuta

CURRICULUM VITAE – Biografija

SANJA BRATINA, Geštalt psihoterapeut

Dr Dušan Stojnov diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, 1981. godine. Magistrirao je 1986. i doktorirao 1992. godine na istom Univerzitetu.
Bio je zaposlen kao klinički psiholog na Institutu za bolesti ovisnosti od 1982. do 1989. godine. Od tada je zaposlen na Katedri za psihologiju, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje trenutno predaje Teoriju ličnosti, kao vanredni profesor.
Od 1990. godine uključen je u istraživanje na Institutu za psihologiju, Institutu za kriminologiju i sociološka istraživanja i Institutu za obrazovna istraživanja. Oblasti istraživanja koje ga interesuju su: epistemološka pitanja u istraživanju ličnosti, konceptualna pitanja u psihologiji selfa i identiteta i primjena konstruktivističke metateorije u psihoterapiji i obrazovanju. Stekao je diplomu u oblasti psihoterapije i istraživanja u “Construct Psychology Centre”, u Londonu 1990. godine. Član je Udruženja psihologa SCG, British Psychological Association, North American Personal Construct Network, European Personal Construct Association, osnivač je i predsjednik Srpskog udruženja konstruktivista, član je uređivačkog odbora Žurnala kliničke psihologije i socijalne patologije i ima ECP certifikat.
Autor je dvije knjige: “Psihoterapije godine 2000.” i “Uvod u teoriju i terapiju: Psihologija ličnih konstrukata”. Napisao je brojne članke u raznim knjigama i časopisima.

CURRICULUM VITAE – Biografija

Gr DUŠAN STOJANOV, Klinički psiholog

Marija Stefanović je diplomirala kliničku psihologiju na Univerzitetu u Beogradu 1979. godine. Nosilac Jugoslovenskog sertifikata za psihoterapiju od 2003 i sertifikata ECP i EAGT. Od 1980. do 1995. godine radila je kao stručni saradnik u srednjoj školi u Čacku. 1991. godine je počela sa privatnom praksom, kao dopunskom delatnošcu i edukacijom iz Geštalt psihoterapije u Geštalt studiju Beograd koju vodi Dr Lidija Pecotić. 1996. godine otvara «Psihološki studio Anima», u kome samostalno obavlja praksu. Od 1992. godine angažovana je u radu humanitarnih organizacija – Zdravo da ste, IRC, Save the Children i IAN, u aktivnostima vezanim za pružanje psihološke podrške izbeglim i raseljenim licima, u kolektivnom i privatnom smeštaju. Ciljne grupe su bile odrasli, mladi i deca, aktivnosti su se odvijale kroz rad u:
Višegodišnji rad u kolektivnim centrima kroz psihološke radionice za odrasle i decu – Zdravo da ste
Centar za mlade, rad u grupama adolescenata na traumama, integraciji i adaptaciji u novu sredinu – IRC
Individualni terapijski rad sa PTSP mladih – Save the Children
Trauma centar – rad sa PTSP – IAN
1998. godine završava edukativni program u školi koju vodi Dr Lidija Pecotić, obezbeđujući iskustvo u radu sa priznatim Geštalt terapeutima: D.Davidov, Joseph Zinker, B.Muller, Michel Miller, Ole Ry Nielsen, Filipo Rametta itd. Završni ispit polaže kod Dr Lidije Pecotić i Bertrama Mullera. Istovremeno počinje sa individualnim i grupnim edukativno terapijskim radom u GS-Beograd.
2000. godine osniva NVO Horizonti, u kojoj je kao menadžer i koordinator, zajedno sa pedesetak angažovanih stručnjaka, učestvuje u realizaciji programa širom Srbije, a koji su usmereni na pružanje psihosocijalne pomoći ugroženim pojedincima i porodicama sa različitim dijagnostičkim implikacijama ( izbegli, raseljeni, socijalno deprivirani, zlostavljana i zanemarena deca, deca sa poremećajima u ponašanju, disfunkcionalne porodice…).
2000. godine polaže ispit za Trenera i Supervizora na Malti. Takođe je pohađala programe iz drugih terapijskih pravaca – TA ( Josip Berger, Lukrecija Vranešević), Porodična terapija, sistemski pristup (Nada Polovina), Bioenergetska analiza (Stanka Gavrić, Divna Perić, Filip Helfner).
~Od 2002. godine u okviru Centra za decu, mlade i porodicu «Oaza» realizuje niz preventivnih i edukativnih programa.
Tokom svog rada obavljela je i obavlja sledece funkcije:
Predsednik Društva psihologa Čačka
Potpredsednik Udruženja za Geštalt terapiju Jugoslavije od 1994. godine
organizator aktivnosti i pomoćnik direktora GS-Beograd
Delegat GS-Beograd u FORGE
gostujući trener u Geštalt centru Skopje ( Makedonija ), u Hrvackoj (Rjeka, Zadar), Crnoj Gori (Podgorica), Bosni i Hercegovini (Sarajevo).

CURRICULUM VITAE – Biografija

MARIJA STEFANOVIĆ, Geštalt psihoterapeut

Velimir Popović je diplomirao kliničku psihologiju i magistrirao medicinsku psihologiju i kliničku psihologiju na Univerzitetu u Beogradu.
Zaposlen je kao predavač kliničke psihologije i kliničkog testiranja na Katedri za psihologiju Univerziteta u Beogradu. On je konsultant kliničke psihologije u Centru za savjetovanje pravoslavne crkve u Beogradu. Također je i klinički psiholog i supervizor u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.
Gdin. Popović je registrovan klinički psiholog, član Jugoslovenskog udruženja psihoterapeuta, registrovan psihoterapeut u Psihološkom društvu SCG i član Analitičke, razvojne grupe u IAAP. Radi kao: predavač na Univerzitetu u Beogradu, počasni član Instituta za psihologiju, klinički psiholog na psihijatrijskoj klinici, glavni klinički psiholog na Institutu za mentalno zdravlje i supervisor kliničke psihologije na istom Institutu.
On je također koordinator i predavač Centra za savjetovanje Pravoslavne crkve, supervizor i mentor magistarskih studija medicinske psihologije na Medicinskom fakutetu, predavač kliničke psihologije i analitičke psihologije u GPTIM-u, predavač kurseva Rorschach metoda, predavač kurseva analitičke psihologije i predsjednik Beogradskog analitičkog kruga.
Autor je tri knjige: “Psihologija ženskog”, “O duši i bogovima”, “Imaginacija i Rorsah” (u štampi). Također je i autor mnogih članaka u drugim knjigama i mnogih radova.
U pogledu njegovog psihoterapijskog treninga, pohađao je u periodu između 1981. i 1985. godine geštalt radionice koje su vodili Nada i Mladen Kostić.
Pohađao je i psihoanalitički trening kod Prof. Vojina Matića (1985.-1988.). Od 1989. do 1991. godine pohađao je trening o Jungijanskoj analitičkoj psihologiji i ima ECP certifikat.

CURRICULUM VITAE – Biografija

VELIMIR POPOVIĆ, Klinički psiholog

EDUCATION

Ph.D., Psychology, 2004,
Faculty of philosophy, University of Sarajevo
Dissertation: Determinants of psychosocial adjustment in joung people after the war (longitudinal study)

Master degree, Psychology, 1998
Faculty of philosophy, University of Zagreb, Croatia
Master thesis: Determinants of posttraumatic adjustment in adolescents

Psychology graduation, 1994
Faculty of philosophy, University of Zagreb, Croatia
Diploma thesis: Posttraumatic stress reactions and depression in boys and girls as consequencies of their most difficult war experiences.

PSYCHOTHERAPY TRAINING

Diploma in gestalt psychotherapy, 2003–2008
Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta and “Psihointegrum”, Sarajevo, d.o.o.

Diploma in supervision, 2006-2007
Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta / Belgrade in association with Scarbough Psychotherapy Training Institute

Training programme in the theory and practice of EMDR, 2013-2014
Clinical Center of Sarajevo Psychiatry Department, Psychiatry Association of B&H,HAP UK & Ireland, EMDR Association UK and Ireland

CURRICULUM VITAE – Biografija

ELVIRA DURAKOVIĆ BELKO, Geštalt psihoterapeut

Profesija: Doktor medicine, psihijatar, psihodramski terapeut i edukator

Edukacija : 1982-1988, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
1986-1990, Psihodramska edukacija realizovan u kooperaciji Psychodrama school in Oxford i Medicinkog fakulteta, Univerziteta Beograd
1989-1991, Uvodni kurs iz grupne analize,
1992-1997, Psihijatrijska specijalizacija na Medicinskom fakuletatu, Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo: 1990-2005, Institute za mentalno zdravlje u Beogradu
2005- Institute za sihodramu,(EAPTI)
2008-2010,Psihijatrijska ord. MEDIAN
1990- Psihodramski terapeut
1994-2010 Psihodramski trener u Beogradu, Novom Sadu,
2004- Psihodramski educator u Zagrebu
2001- Sudski veštak za psihijatriju
2003- Trener za “soft skills” u Henkel CEE, Philip Moris, Erste bank…

2006-2008 Psihoterapeut i trener u FK Partizan
2012- Psihijatar u Psihijatrijskoj bolnici Idrija

CURRICULUM VITAE – Biografija

Dr VLADIMIR MILOŠEVIĆ, Psihijatar i edukator
Gordana Mićović je diplomirala je kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu, odeljenje za psihologiju, Univeziteta u Beogradu 1982 god.
~Prva interesovanja za psihoterapiju od četvrte godine studija u studentskoj grupi za TA, a kasnije u edukacijama iz porodične psihoterapije, bioenergetske analize, TA, Radixa dovode je 1991 god. u edukativne grupe iz Geštalt psihoterapije koje vodi Lidija Pecotić.
~Diplomu Geštalt terapeuta dobija 1998 god, posle realizovanog programa edukacije i završnog ispita. Stečena iskustva i znanja u radionicama koje su vodili poznati Geštalt terapeuti D. Davidove, Joseph C. Zinker, B.Mulller, L.Pecotić, radionice u letnjoj školi u Rimu 1995, uticala su da se posveti potpuno psihoterapijskoj praksi.
~2000 god. posle obavljene supervizije i teorijskog rada na temu: ”Dijagnoza u Geštalt psihoterapiji”, u statusu je pridruženog trenera i supervizora GS- Beograd. U okviru GS- Beograd vodi eduaktivne grupe iz Geštalt psihoterapije i superviziju.
~Član je Društva psihologa Srbije, Saveza Društva Psihoterapeuta Jugoslavije (SDPTJ), nosilac sertifikata ECP i EAGT.
~U jugoslovenskom udruženju za Geštalt psihoterapiju je član predsedništva .
~U periodu od 1981. do 1995. radila je kao stručni saradnik i u nastavi u Gimnaziji i Medicinskoj školi u Čacku.
~Privatnu psihološku praksu započela je 1991. osnivanjem psihološkog savetovališta “IMAGO” u kome i danas praktikuje Geštalt psihoterapiju.
~Od 1992. do 2000. godine bila je uključena u projekte socijalne integracije i pružanja psihološke pomoći.
~Poularizaciji psihologije i očuvanju duševnog zdravlja doprinela je kroz brojna predavanja, pisane članke, nastupe u medijima.

CURRICULUM VITAE – Biografija

GORDANA MIĆOVIĆ, Geštalt psihoterapeut

Kontaktirajte nas!

Želite biti član naše zajednice – mi ćemo vam pomoći našim znanjem!