EAPTI – Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo

Ljudi rođeni sa resursima i sposobnostima da budu u nagrađujućem kontaktu sa drugim ljudima i vode kreativan život, život koji ih zadovoljava.

EAPTI – Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo

Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo je registrovan u novembru 2003. godine na Kantonalnom sudu Sarajevo kao Društvo za obrazovanje i usluge, a glavna djelatnost ovog društva je obrazovanje odraslih. Prvi direktor i jedan od osnivača Društva je Sanela Selmanović Podrug, geštalt terapeut, supervizor i coach.
U saradnji sa Visokoškolskom ustanovom za edukaciju iz geštalt psihoterapije Malta (GPTM-Gestat Psychotherapy Training Institute Malta, EAPTI) EAPTI – Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo prvi put u Bosni i Hercegovini organizira edukaciju iz geštalt psihoterapije. Prva generacija počinje sa radom u aprilu 2004. i edukacija kontinuirano traje do sada

EAPTI – Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo u saradnji sa EAPTI GPTM nudi sljedeće programe:

  • Diploma iz gestalt terapije
  • Upgrade za master iz gestalt terapije
  • Doktorski program iz gestalt terapije

  • Primjena gestalt terapije u radu sa organizacijama
  • Primjena gestalt terapije u radu sa djecom i adolescentima
  • Primjena gestalt terapije u radu sa parovima

PROGRAMI

STRUČNI KADAR

NOVOSTI

EAPTI – Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo novosti

Novosti i aktuelnosti o programima za naše polaznike

Kontaktirajte nas!

Želite biti član naše zajednice – mi ćemo vam pomoći našim znanjem!