POZIV ZA EDUKACIJU IZ GEŠTALT TERAPIJE.

Psiho-Integrum d.o.o. Sarajevo u suradnji s Visokoškolskom ustanovom za obrazovanje s Malte (GPTIM EAPTI – www.gptim.org) organizira upis novih generacija polaznika edukacije iz Geštalt psihoterapije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci.
Program nudi kvalifikaciju za geštalt psihoterapeuta sa mogućnošću dobivanja međunarodno priznate licence tj. certifikate Europske asocijacije za psihoterapiju i Europske asocijacije za geštalt psihoterapiju.
Planirano je da grupe počnu s radom odmah nakon popunjavanju svih mjesta, a pretpostavlja se da će to biti maj 2018. Zapravo, da bi se program mogao realizirati potrebno je da broj članova u grupi bude od 8 do 14 osoba.

Edukacija traje 4-5 godina i sadrži ukupno 1600 sati edukacije organiziranih kroz tri modula. Prvi modul odnosi se na dvogodišnji osnovni program koji obuhvaća uglavnom iskustveni rad. Po završetku prvog modula edukanti nastavljaju napredni program koji traje još 2 do 3 godine kada je u fokusu više edukacija i supervizija budućih terapeuta. Treći dio edukacije predstavlja završni ispit.
Edukativni program mogu pohađati diplomirani ili studenti završnih godina nekog od fakulteta humanističkih nauka (psiholozi, ljekari, pedagozi, socijalni radnici, defektolozi, isl.), kao i druge struke koje će proći dodatnu motivacijsku provjeru, što su standardi Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP) i Europske asocijacije za Geštalt psihoterapiju (EAGT).

  • Sanela Selmanović Podrug
  • Psiho-integrum d.o.o. Sarajevo
  • Društvo za obrazovanje i usluge
  • Adresa Armaganuša 3, Sarajevo, BiH
  • Telefon/fax +387 33 216 218
  • Mobitel +387 61 171 958

  • Telefon/fax +387 33 216 218
  • E mail: sks@bih.net.ba

Sve dalje informacije mogu se dobiti u Psiho-Integrumu d.o.o. Sarajevo ili pozivom na telefon 061 171 958 Sanela Selmanović Podrug. Vaše upite možete poslati i na e-mail adresu sks@bih.net.ba

Kontaktirajte nas!

Želite biti član naše zajednice – mi ćemo vam pomoći našim znanjem!